Innovació per a la sostenibilitat en la indústria. Jornada Innovalors Maig 2024

Innovació per a la sostenibilitat en la indústria. Jornada Innovalors Maig 20242024-05-13T08:58:46+00:00
  • Tercera jornada Innovalors-Sistemes de reporting d'impacte

Sistemes de reporting d’impacte

La nova directiva de la UE sobre informes de sostenibilitat (CSRD)

16 de maig, 16h

La jornada té l’objectiu de donar a conèixer diferents sistemes de reporting en sostenibilitat, amb especial èmfasi a la nova normativa europea CSRD. Pretén reflexionar sobre els reptes que té la implementació dels sistemes de reporting dins dels diferents sectors industrials per impulsar una indústria sostenible i basada en valors humans de treball digne. Per això es vol donar a conèixer les bones pràctiques de diferents empreses en diferents sectors en relació a l’ús de diferents sistemes de reporting a nivell Europeu (ESRS – European Sustainability Reporting Standards) per tal de seguir fomentant el moviment de l’economia del bé comú. La visió d’experts es complementa amb l’experiència d’empreses que ja realitzen aquests informes.

Les jornades Innovalors volen contribuir a una indústria catalana sostenible, analitzant tres vessants: el procés de la innovació per part dels agents econòmics, la percepció del consumidor i els diferents tipus d’informes d’avaluació.

La primera jornada Innovalors, del 15 de juny de 2023, va obrir pas a un nou model d’intercanvi entre empreses. L’objectiu de l’ACFEBC era mostrar que les empreses que innoven amb valors són més sostenibles; apliquen solucions innovadores que consideren el seu impacte social i ambiental, i això les fa més competitives.
La segona Jornada va tenir com a hipòtesi de treball mostrar la percepció del consumidor enfocada cap els productes sostenibles. La tercera jornada incideix en l’avaluació de tot el procés..

Notícies Innovalors

Go to Top