La visió del mercat dels productes sostenibles

Es donen les condicions per posar-los en valor?

14 de novembre, 16h
Can Jaumandreu, UOC. c. Perú, 52. Barcelona

La indústria ha estat i és un motor en l’economia catalana.
Durant el darrer segle, en gran part ha experimentat una deslocalització de la producció, però també de la contaminació i la injustícia social.
La COVID i el canvi de model de la cadena de subministrament global per la crisi energètica i les tensions geopolítiques plantegen un retorn dels processos productius, deslocalitzats anteriorment, als països d’origen (reshoring).

Les jornades Innovalors 2023 volen contribuir a una indústria catalana sostenible, analitzant dues vessants: el procés de la innovació per part dels agents econòmics i la percepció del consumidor.

La primera jornada Innovalors, del 15 de juny de 2023, va obrir pas a un nou model d’intercanvi entre empreses. El nostre objectiu era mostrar que les empreses que innoven amb valors són més sostenibles; apliquen solucions innovadores que consideren el seu impacte social i ambiental, i això les fa més competitives.
La segona Jornada té com a hipòtesi de treball mostrar la percepció del consumidor enfocada cap els productes sostenibles.

..

Punts de reflexió i cerca de bones pràctiques

  • A quins aspectes de la sostenibilitat donen més importància els consumidors?
  • Són els preus dels productes sostenibles competitius? Com ho percep el consumidor?
  • Quines altres variables influeixen en la percepció dels consumidors? I en la decisió de compra?
  • Quines accions té en compte el consumidor per avaluar els VALORS de les marques?
  • Les accions que fan les empreses arriben als consumidors? Què caldria fer?
  • Les accions de les empreses es corresponen amb la percepció dels consumidors?
  • És la demanda corresposta amb l’oferta de les empreses? Què falta?