Mira o clica aquesta animació per aprendre més.

La Matriu del Bé Comú (MBC) és una eina creada per al desenvolupament organitzatiu i l’avaluació d’activitats, tant empresarials com benèfiques, que quantifica i puntua la contribució al bé comú. A les columnes es mostren els valors que afavoreixen les relacions d’èxit i la bona vida, els essencials de l’EBC, i a les files els cinc grups d’interès amb els quals una organització interactua de manera habitual. A les interseccions entre els valors i els grups d’interès, els 20 temes del bé comú descriuen i avaluen la contribució d’una organització al bé comú.

L’objectiu de la MBC és mostrar l’impacte de les activitats corporatives en el bé comú. En el procés d’avaluació, l’organització es posiciona en una escala en funció del grau de desenvolupament pel que fa a cada valor. El procés d’aplicació de la MBC promou el desenvolupament orientat als valors de l’organització i condueix a l’elaboració de l’Informe del Bé Comú i el Pla de millora. Tot plegat conforma el Balanç del Bé Comú de l’entitat. .

La MBC es troba al cor del Balanç del Bé Comú, que documenta l’orientació al bé comú d’una organització. L’elaboració d’un informe del bé comú deixa clar com es viu el valor corresponent amb relació al grup d’interès respectiu, quin és el potencial de millora i quines àrees val la pena desenvolupar.

Clica damunt dels temes individuals per veure més informació.

FULL DE BALANÇ

El Balanç divideix tots els temes en diferents aspectes. Comenceu a fer el balanç baixant els documents següents:

Manual del Balanç

Plantilla per l’informe del Bé Comú

Calculadora del Balanç

RECURSOS PER A FER EL BALANÇ DEL BÉ COMÚ

Balanç d’Organitzacions

Balanç Personal