Els ODS’s i l’EBC

Durant la conferència de RIO+20 representants de 193 països de l’ONU i membres de la societat civil van acordar un total de 17 Objectius per a aconseguir el desenvolupament sostenible, incloent prioritats com el canvi climàtic, la desigualtat econòmica, la innovació, el consum sostenible, la pau i la justícia.

La EBC proposa la creació d’un nou model socioeconòmic perfectament alineat amb els ODS.

El model de l’economia pel bé comú (ECG) i el seu instrument de control, el balanç del bé comú, serveixen com a eines essencials de gestió estratègica i empresarial per ajudar les organitzacions a assolir aquests objectius.

Aquestes directrius estan orientades a l’acció. Ajuden les empreses a trobar maneres d’implementar els ODS i examinar fins a quin punt poden utilitzar el balanç comú com a brúixola corporativa i organitzativa.

Els ODS a la Matriu del Bé Comú

Matriu del Bé Comú 5.0 i ODS. Adaptació al català: Inés Tafalla Adaptació al castellà: Salvador Garrido Soler per Cooperacción sobre original de Mathias Kasper (2018).