Innovació per a la sostenibilitat en la indústria. Startups transformant l’economia

La indústria ha estat i és un motor en l’economia catalana.
Durant el darrer segle, en gran part ha experimentat una deslocalització de la producció, però també de la contaminació i la injustícia social.
La COVID i el canvi de model de la cadena de subministrament global per la crisi energètica i les tensions geopolítiques plantegen un retorn dels processos productius, deslocalitzats anteriorment, als països d’origen (reshoring).

..

Punts de reflexió i cerca de bones pràctiques

  • Els reptes de la sostenibilitat es poden salvar amb la innovació?
  • Quin és el paper de les empreses que innoven per oferir solucions més sostenibles?
  • Les statups que es creen amb principis de sostenibilitat augmenten el seu impacte?
  • Com es pot transformar l’economia innovant amb principis socials i ambientals?
  • Les startups ofereixen nous models de negoci i creativitat que poden ser tant aportadores de noves solucions com inspiradores per a l’evolució del seu sector.