Davant el canvi climàtic i la creixent desigualtat, la nostra actual manera de mesurar l’èxit econòmic és inadequada. El Producte Interior Brut (PIB) no està dissenyat per a donar suport a la prosperitat humana i planetària. No informa als responsables de la presa de decisions sobre la sostenibilitat real de les nostres economies. El Producte del Bé Comú (PBC) és una mesura innovadora que pot ser utilitzada pels responsables polítics i les societats per a superar aquestes limitacions. En lloc d’un creixement infinit en un planeta limitat, el seu objectiu és augmentar el benestar de les persones i la natura. Canvia l’enfocament del mesurament de l’èxit dels mitjans als objectius. 

QUÈ ÉS EL PRODUCTE DEL BÉ COMÚ (PBC)?

El Producte del Bé Comú (PBC) és un instrument econòmic que mesura la consecució dels valors fonamentals d’una societat i el progrés realitzat cap als objectius econòmics derivats d’aquests valors. Els objectius socials es defineixen democràticament a través d’una assemblea de ciutadans o una convenció econòmica. Un principi fonamental del moviment EBC és la participació. Així, els ciutadans poden presentar les seves propostes sobre les àrees més rellevants que han de mesurar-se per a mesurar la qualitat de vida, el benestar de tots i el bé comú en un procés participatiu.

De totes aquestes propostes, per exemple, les 20 més importants s’inclouen en el PBC final. Alguns exemples podrien ser la pobresa zero, la biodiversitat, la confiança i la seguretat, la salut i la bona educació, o la neutralitat climàtica. El PBC és un instrument participatiu de fàcil comprensió que funciona a nivell municipal, regional i nacional. El PBC pot combinar-se perfectament amb altres projectes i altres activitats de l’Economia del Bé Comú, com el Balanç del Bé Comú o la Regió del Bé Comú (veure 10 prototips).

COM CANVIA EL PBC LA NOSTRA ECONOMIA?

 • Les activitats econòmiques se centren en el benestar de les persones i la natura

 • Mesurem el bé comú en lloc del creixement financer

 • Tenim una brúixola basada en valors per a les activitats econòmiques

 • Incentivem els negocis responsables i significatius 

 • Creem el potencial per a una política mediambiental i climàtica eficaç

 • Som capaços de prevenir noves crisis socials i mediambientals 

 • Productes més sostenibles i justos 

 • Es fomenten les innovacions i la creativitat en matèria de sostenibilitat

PER QUÈ ÉS PROBLEMÀTIC EL PIB?

El que creix quan el PIB creix no és necessàriament el gra orgànic, la seguretat alimentària, l’habitatge assequible, el treball significatiu, els ecosistemes saludables o fins i tot l’amor i la pau. El creixement del PIB és poc més que una agregació de transaccions de mercat mesurades en termes monetaris, com la producció i venda d’aliments i begudes, avions, neteja d’instal·lacions, consulta d’empreses o producció d’armes, independentment de si contribueixen o no al benestar humà i a la salut del planeta. El PIB té com a objectiu augmentar el creixement, sense tenir en compte els límits planetaris i, per tant, a costa del futur.

EL PIB mesura:

 • Producció de béns i serveis

 • Sostenibilitat

 • Qualitat de vida

 • Transaccions fora del mercat

 • Ingressos no equitatius

 • Drets Humans

 • Contribucions a la societat

El PBC mesura:

 • Tot el que realment importa a la gent

APLICANT EL PBC

ESTAT DE SITUACIÓ: PRIMERS PROTOTIPS

 • Espanya: El primer municipi europeu que va aprovar un procés cap a un Índex del Bé Comú amb la participació dels seus ciutadans és el poble andalús de Guarromán. El procés està actualment en marxa.
 • Alemanya: A Münster, els ciutadans estan treballant per un PBC de districte. En dos “convents de l’Hansa” al juny i octubre de 2019, van decidir 20 valors i objectius que s’inclouran en el Producte del Bé Comú. Minden, una altra ciutat alemanya, també va organitzar una convenció ciutadana en 2019 amb un ampli ventall d’interessats. A Marburg es debat actualment una proposta de “índex de felicitat local”, basada en els principis de l’EBC.

L’EBC ofereix suport i orientació a les ciutats, regions i governs nacionals que estiguin interessats a treballar amb el PBC!

DESENVOLUPAMENTS EN EL MÓN PER A SUBSTITUIR O COMPLEMENTAR EL PBC

 • Index de felicitat nacional bruta (Bhutan): A l’estat himalai de Bhutan es realitzen periòdicament enquestes a la població sobre el benestar i la felicitat. Els criteris inclouen les relacions de veïnatge, els temps de meditació, la salut, la pau interior i exterior.
 • Associació de Governs de l’Economia del Benestar /Wellbeing Economy Governments Partnership (WEGo): Quatre primeres ministres -d’Islàndia, Escòcia, Finlàndia i Nova Zelanda- estan buscant oficialment un successor més adequat al producte interior brut (PIB) per a mesurar el benestar. Estan desenvolupant conjunts d’indicadors alternatius, incloent el PIB només com un indicador entre molts altres.
 • Assemblees Ciutadanes s’han establert a Irlanda (avortament), Alemanya (democràcia) i França (protecció del clima).
 • Index de Millor Vida (OCDE): L’OCDE ha desenvolupat un indicador per a visualitzar i comparar alguns dels factors clau per al benestar com l’educació, l’habitatge, el medi ambient, etc. Pots explorar l’índex aquí (anglès).
 • ODS (ONU): Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), també coneguts com a Objectius Mundials, van ser adoptats per les Nacions Unides en 2015 com una crida universal a l’acció per a acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir que per a 2030 totes les persones gaudeixin de pau i prosperitat. Els 17 ODS estan integrats: reconeixen que l’acció en una àrea afectarà els resultats en unes altres, i que el desenvolupament ha d’equilibrar la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental.