Aquesta informació es refereix a la pàgina web www.catalunya.ecogood.org i a les seves subpàgines.

Contacte

ASSOCIACIÓ CATALANA PEL FOMENT DE L’ECONOMIA DEL BÉ COMÚ

NIF: G66482605

Av. Vidal i Barraquer 3008035Barcelona

Email: catalunya@ecogood.org

Responsabilitat pel contingut

El contingut de les nostres pàgines es va crear amb la màxima cura. No obstant això, no podem garantir que el contingut sigui correcte, complet i actualitzat. Com a proveïdor de serveis, som responsables del nostre propi contingut en aquestes pàgines d’acord amb 7 7 para.1 TMG (Llei alemanya de Televisió) i les lleis generals. D’acord amb l’ 8 8 a 10 TMG, no estem obligats a controlar la informació transmesa o emmagatzemada de tercers ni a investigar circumstàncies que indiquen una activitat il·legal. Les obligacions d’eliminar o bloquejar l’ús de la informació d’acord amb les lleis generals segueixen sense veure’s afectades per això. No obstant això, la responsabilitat en aquest sentit només és possible des del moment del coneixement d’una infracció concreta. Si ens adonem de qualsevol infracció legal, eliminarem el contingut en qüestió immediatament.

Responsabilitat per als enllaços

La nostra oferta conté vincles amb llocs web externs de tercers, sobre el contingut dels quals no tenim influència. Per tant, no podem assumir cap responsabilitat per aquests continguts externs. El proveïdor o operador respectiu dels llocs és sempre responsable del contingut dels llocs enllaçats. Les pàgines enllaçades van ser comprovades per possibles violacions legals en el moment d’enllaçar. No s’han identificat continguts il·legals en el moment d’enllaçar. No obstant això, un control permanent del contingut de les pàgines enllaçades no és raonable sense proves concretes d’una violació de la llei. Si ens adonem de qualsevol infracció, eliminarem immediatament aquests vincles.

Copyright

Els continguts i les obres en aquestes pàgines creades o utilitzades pels operadors del lloc estan subjectes a la llei de drets d’autor. La reproducció, edició, distribució i qualsevol tipus d’ús fora dels límits de la llei de drets d’autor requereixen el consentiment de l’autor o creador respectiu. Les descàrregues i còpies d’aquestes pàgines només estan permeses per a ús privat i no comercial. En la mesura en què el contingut d’aquest lloc no va ser creat per l’operador, s’observen els drets d’autor de tercers. En particular, el contingut de tercers s’identifica com a tal. No obstant això, si vostès coneixen una infracció dels drets d’autor, informin-nos en conseqüència. Si ens adonem de qualsevol infracció, retirarem immediatament aquest contingut.

Protecció de dades

Veure l‘avís de privacitat

CRÈDITS

Col·laboradors

Concepte, Contingut i suport continu:

  • Daniela von Pfuhlstein, Gus Hagelberg, Veronika Sharonova
  • Communication Hub i IT Hub de l’EBC Internacional
  • Inés Tafalla per l’adaptació a la versió en català del web

Disseny i desenvolupament inicial:

Gràcies a Maps Marker Pro per proporcionar-nos una llicencia gratuïta!

Media

Videos: “Qué es la Economía del Bien Común” – EBC Comunitat Valenciana

“Entrevista a Christian Felber”- programa singulars.

“El Municipio del Bien Común” – EBC Comunitat Valenciana

“Más Economía del Bien Común para alcanzar los ODS” Noves Sendes Fundació

“El Moment de Canvi” EBC Catalunya

“Entrevista a Montse Junyent” Ministeri de Salut de Flandes

“La voz interior –  Entrevista a Christian Felber” – L’ofici de Viure

“Jornada sobre l’àmbit personal i familiar amb Christian Felber” EBC Catalunya

Photos:

  • Un agraïment especial a Inés Tafalla per compartir les seves meravelloses fotos amb nosaltres
  • Montserrat Paradís
  • digital-archaeology.org
  • freeimageslive.co.uk
  • Fotos de unsplash.com de Ben White, Bruno Martins, Dylan Gillis, Free To Use Sounds, João Marcelo Martins, Kat Yukawa, Louis Hansel @shotsoflouis, mrjn Photography, Patrick Tomasso, Paul Skorupskas, Rachel, Shane Rounce, Steven Wright, You X Ventures

Gràfics: Lutz Dudek

Icones de Nounproject.com per Iconathon, Eliricon, Nhor