Què és l’Economia del Bé Comú?

L’Economia del Bé Comú (EBC) és un model socioeconòmic que té com a finalitat principal assolir el Bé Comú, és a dir, una bona vida per a tothom en un planeta sa. L’EBC, promoguda per l’escriptor austríac Christian Felber, pretén reorientar el model econòmic actual, basat en la maximització del benefici individual, i enfocar-lo al servei del bé comú.

La idea central és que les empreses EBC estan orientades als següents valors, que tenen en compte i amb els quals es comprometen:

Dignitat humana

Solidaritat i justícia social

Sostenibilitat ambiental

Transparència i participació democràtica

Aquestes empreses tenen un avantatge competitiu en aquesta nova economia.

Com canvia l’EBC la nostra economia?

  • Els productes sostenibles i duradors guanyen acceptació.

  • Queda més valor afegit a la regió.

  • Es creen llocs de treball de qualitat i significatius.

  • Les interaccions comercials tornen a ser més humanes.

  • Crea potencial per a una política ambiental i climàtica significativa

Com funciona l’EBC?

1. Les empreses fan el Balanç del Bé Comú

Les empreses fan el Balanç del Bé Comú (BBC) i, mitjançant la Matriu del Bé Comú, mostren la seva contribució al bé comú i deixen clar que són justes, sostenibles i transparents.

2. Els productes mostren una etiqueta EBC amb la puntuació assolida

Els productes mostren una etiqueta EBC amb la puntuació assolida al BBC que permet als clients prendre decisions realment informades sobre els productes i serveis que compren i consumeixen.

3. Les polítiques econòmiques proporcionen avantatges a les empreses EBC

Les polítiques econòmiques proporcionen avantatges a les empreses EBC. Mitjançant impostos i incentius, les empreses EBC esdevenen competitives en preus i tenen més èxit al mercat.

L’EBC en el temps

El moviment mundial de l’EBC, es va iniciar l’any 2010 a Viena i es basa en les idees de l’escriptor austríac Christian Felber.

L’EBC pretén reorientar el model econòmic actual, basat en la maximització del benefici individual, i enfocar-lo al servei del bé comú.

L’éxic no es mesura amb índex financers, però amb l’examen del Bé Comú per inversions, el Balanç del Bé Comú per empreses i el producte del Bé Comú per tota la societat.

Actualment l’EBC compte amb uns 11.000 seguidor@s a escala mundial, uns 5000 actius en 200 grups regionals, unes 800 empreses i altres organitzacions amb el BBC, més de 50 municipis i ciutats així com 200 universitats en tot el món que comparteixen, apliquen i desenvolupen la visió de l’EBC.

El 2017 es va instaurar una càtedra de l’EBC a la Universitat de València. El 2019 la Cooperativa pel Bé Comú va crear un compte del Bé Comú i a la tardor del 2020 3 ciutats alemanyes van fer el BBC. Des de finals de 2018 existeix l’associació internacional de l’EBC amb seu a Hamburg. El 2015 el Comitè Econòmic i social Europeu recomana amb un 86% de majoria de vots la integració de l’EBC en el marc jurídic de la UE.

Mesurant l’impacte

  • La matriu del bé comú consisteix en 20 temes, que serveixen de guia per avaluar la contribució d’una organització amb la gent i el planeta. És una eina de fàcil comprensió per tal de considerar totes les dimensions d’un comportament ètic.

  • El Balanç del Bé Comú està basat en la Matriu i el porta a la vida. Les empreses, els ajuntaments, i les altres organitzacions poden dibuixar una Matriu del Bé comú per tal de descriure la seva pròpia contribució.

  • El Balanç i la matriu estan basats en els valors universals de la dignitat humana, la solidaritat, la justícia social, la sostenibilitat, la co-determinació i la transparència.

L’EBC en detall (entrevista a Christian Felber al programa Singulars – 52 minuts)