L’Associació Catalana per al foment de l’Economia del Bé Comú ha iniciat un’àrea de desenvolupament personal, en línia amb la filosofia de l’EBC expressada per Christian Felber durant la conferència que va impartir a Barcelona el desembre de 2017.

Ens recorda que l’EBC és un model holístic que no només està orientat cap a l’exterior, sinó que treballa a l’interior de la persona.

Destaca que el sentit de la nostra vida neix des de l’”escolta interna” i dels nostres valors, buscant i “sentint” al costat dels altres cada vegada més profundament en la recerca del bé comú.

Per això, la persona és el punt de partida. En aquest sentit, la col·laboració per a la transformació social a l’EBC sorgeix i ha d’anar unida a la transformació personal.

Això implica que els membres de l’EBC han de practicar en les seves vides els mateixos valors que ajuden a canviar el seu entorn social.

Així, una persona pot facilitar millor el canvi social quan parteix del seu ésser interior i està en procés de desenvolupar les seves capacitats i talents, perquè això li permetrà contribuir millor al benestar personal i social.

>Àrea personal Barcelona