Tercera Jornada Innovalors: Sistemes de reporting d'impacte

L’Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú va celebrar el 16 de maig la tercera jornada #Innovalors del cicle Per una indústria sostenible al CaixaForum de Barcelona. Aquesta edició s’ha orientat als sistemes de reporting d’impacte i ha explicat la nova normativa europea CSRD.

La jornada va ser un èxit tant pel que fa a la qualitat de continguts com a l’impacte aconseguit i a l’interès generat.

Ens ha donat esperança, perquè vam poder comprovar que hi ha organitzacions rendibles que són sostenibles socialment i mediambientalment. I ho són en un context de competència global, amb pràctiques del vell paradigma, del benefici per damunt de tot, que els sistemes de reporting d’impacte presentats ajuden a evidenciar.

La conferència inicial ha donat una visió dels beneficis que comporta ser una organització sostenible i ens va introduir els conceptes bàsics de reporting, a càrrec d’Eva Garrell i Gerard Romero. Els ponents van mostrar que la sostenibilitat ha de ser una actitud en el negoci que ha de caminar molt per davant de la regulació.
A continuació, un panell d’experts moderat lúcidament per Laura Lamolla va permetre comprendre els diferents tipus d’indicadors i informes, amb especial èmfasi en la normativa CSRD. En aquest sentit van ser clau les contribucions addicionals de Margaux Maugeais, Régis Badia i Dolors Plana-Erta.

La part pràctica sobre la realitat que estan vivint les organitzacions en matèria de sostenibilitat va córrer a càrrec d’empresaris i gestors responsables de l’àrea: Josep Presseguer Gené, del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent; Cristina Garcia de Mateo, de 3Cat Corporatiu; José Gámiz González, de l’empresa del bé comú Grupo La Plana; Míriam Porres Faba, de Sorigué; i Xavier Albertí, de La Selva – Joaquim Albertí SA.

Aquests casos vam mostrar que és possible ser sostenibles socialment, ambientalment i a la vegada ser rendibles. És a dir, el nou paradigma d’èxit de les empreses.
Des del públic i les taules van sorgir inquietuds sobre la competència a nivell global. I els experts van deixar clar que el lideratge de la UE regulant, per reconèixer l’esforç de les empreses per ser sostenibles, ajuda els consumidors, inversors i tot l’ecosistema a deixar de banda el greenwashing

Hem d’agrair les organitzacions col·laboradores: Majoral, Can Cet Centre d’inserció sòcio-laboral i Roca Trull.

Especialment, la coorganització dels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya i totes les persones que han fet possible aquesta joranda de l’Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú.

José Carlos Ramos