En la seva curta història, l’EBC ha fet progressos notables en l’àmbit del govern local i regional. Fins i tot a la Unió Europea, l’EBC apareix al mapa.

El Balanç del Bé Comú és un instrument que promou una economia ètica basada en el valor. El seu impacte i la seva importància van més enllà dels requisits legals per tal d’assegurar els més alts estàndards possibles en el futur.

Cada vegada són més els consumidors que busquen productes i serveis més justos i sostenibles. La Unió Europea, juntament amb els governs i els partits polítics de tota Europa, han reconegut l’EBC com una eina eficaç per proporcionar més transparència als consumidors, organitzacions reguladores i altres parts interessades.

D’alguna manera, el Balanç del Bé Comú ja ha portat la responsabilitat social corporativa (RSE) a un nou nivell. Això es deu, en part, al fet que s’ha dissenyat de manera exhaustiva, però també perquè és l’única eina d’avaluació que permet als consumidors i altres parts interessades avaluar la contribució de les empreses a la societat i al medi ambient. Tenint en compte que el BBC ja compleix els requisits de demà avui, constitueix un exemple per al futur. En identificar els avantatges que això genera per al conjunt de la societat, els pioners de l’EBC s’han convertit en el motor dels desenvolupaments sociopolítics i de la política econòmica futura.

L’EBC no és en si mateixa un partit polític. Intenta, però, guanyar partidaris en el màxim nombre de partits possible, de manera similar a l’estratègia de les ONG de drets humans, pau, justícia de gènere o mediambiental. Nombrosos polítics s’han registrat com a partidaris de l’EBC.

Unió Europea: l’EBC com a vehicle per crear un mercat ètic europeu

El reconeixement del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) dels mèrits de l’Economia pel Bé Comú apunta el camí. En la sessió plenària del 17 de setembre de 2015, el CESE va aprovar un dictamen sobre Economia del Bé Comú amb una majoria del 86%. El resultat d’aquesta votació també va ser una instrucció clara per a la Comissió Europea: en el marc de la renovada estratègia d’informació no financera, s’haurien de premiar aquelles empreses que puguin demostrar un rendiment ètic superior. A petició de la Comissió Europea, el CESE va respondre el 2017 amb una opinió explicativa sobre els Nous Models Econòmics Sostenibles, en què es va esmentar dues vegades l’EBC i es va fer referència a l’opinió del 2015.

Directiva d’informació no financera de la UE

D’acord amb la Directiva d’informació no financera de la UE (2014/95 / UE), les grans empreses estan obligades a divulgar informació no financera a partir del 2017. L’objectiu d’aquesta directiva és augmentar la transparència de les activitats comercials d’una organització i l’impacte que tenen, especialment pel que fa a qüestions ambientals, socials i relacionades amb els empleats. S’espera que els beneficis de la presentació d’informes no financers, obligatoris per a les organitzacions de gran escala, tinguin un impacte positiu també en les petites i mitjanes empreses.

La directiva exigeix ​​que els Estats Membres de la Unió Europea transposin les normes a la seva legislació nacional. Com a preparació per a això, l’Economia del Bé Comú va presentar el BBC a la legislatura federal d’Àustria i Alemanya com a exemple d’informes efectius.(A l’Estat Espanyol l’Informe del Bé Comú es pot utilitzar legalment com a informe no financer).

Nacions Unides

El 2017, el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament va convidar l’Economia pel Bé Comú per primera vegada a presentar el seu concepte. El 2019, es fa referència al model d’EBC en un document de treball de l’UNRISD “Indicadors d’impacte sobre el desenvolupament sostenible per a una economia social i solidària”.

Nivell nacional

Ja es poden trobar decisions polítiques i legislacions de suport a l’EBC a diversos països.

Christian Felber va ser convidat el 2016 al Bundestag alemany com a expert en la Directiva d’informació no financera de la Unió Europea. El 2019, el partit verd alemany va presentar la primera moció en un parlament nacional al Bundestag de Berlín.

  • Tal com s’indica en un decret oficial de l’1 de febrer de 2017, el govern de València promou empreses, associacions i fundacions que apliquen els principis de l’EBC. El Departament d’Economia Sostenible de la Generalitat de València va desenvolupar una llei que tenia com a objectiu crear un registre públic per a empreses amb BBC; reemborsar els costos del BBC i l’auditoria d’aquest  fins a un màxim de 15.000 euros; crear incentius legals per a empreses amb BBC i establir un fons de 100.000 euros per a la investigació i la formació en economia sostenible.
  • Els governs regionals alemanys de Salzburg, Àustria (2013), Baden-Württemberg (2016), Hesse (2018) i Bremen (2019) integren l’EBC als seus programes governamentals.
  • Höxter, també a Alemanya (Renània del Nord-Westfàlia), ha dedicat un ampli projecte LEADER a la implementació de l’EBC al districte.
  • El Departament de Promoció Econòmica de la Regió de Stuttgart (Baden-Württemberg) va iniciar el seu compromís amb el seu propi lloc web a l’EBC.

Obteniu més informació sobre on són els municipis del bé comú existents