Models EBC

PER QUÈ

Les empreses solen avaluar els seus èxits financers, però els manquen eines per mesurar l’impacte social i mediambiental de les seves activitats principals, la qual cosa les condueix a ocasionar perjudicis o fins i tot a desenvolupar estratègies de sostenibilitat fallides.

QUÈ

El Balanç del Bé Comú (BBC) basat en la Matriu del Bé Comú és una eina per a l’elaboració d’informes de sostenibilitat corporativa. S’organitza entorn de quatre àrees temàtiques: drets humans i dignitat, justícia social i solidaritat, sostenibilitat mediambiental, i codeterminació i transparència.
Aquestes àrees s’apliquen a cinc grups d’interès: proveïdors, propietaris, empleats, clients i la societat en general, incloses les generacions futures.
Unes 800 empreses han aplicat el Balanç del Bé Comú de manera voluntària.
El sistema EBC permet a les empreses demostrar com estan contribuint a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, un exercici reconegut en el manual per a Pimes SDG Practitioner Manual for SMEs publicat per la Universitat de Bremen.

PROTOTIPS

El fabricant de material esportiu VAUDE està aplicant els més alts estàndards ecològics disponibles per als tèxtils. El banc Sparda München ha eliminat totes les seves bonificacions. L’empresa Grüne Erde ha reduït el seu pressupost de vols a zero. La fundació Samariterstiftung està centrada en la dignitat en l’atenció a les persones desfavorides.