Signatura patrocini Basetis-ACFEBC
  • La jornada, que se celebrarà el 15 de juny de 2023, s’emmarca dins del cicle Innovalors. Presentarà noves iniciatives de les empreses que estan transformant la indústria i analitzarà els nous models de negoci amb impacte social i ambiental.
  • Amb la signatura del conveni, Basetis es converteix en patrocinador de la jornada.

L’empresa TIC Basetis ha signat el 13 d’abril un acord amb l’Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú (ACFEBC) per patrocinar la jornada Innovació per a la sostenibilitat en la indústria. Startups transformant l’economia, que tindrà lloc el 15 de juny a l’espai CitiLab de Cornellà. Creada el 2009 i amb una trajectòria d’ascendència meteòrica, Basetis ofereix solucions tecnològiques, serveis IT per a empreses i serveis de consultoria.

Han signat el conveni Jordi Mora, president de l’ACFEBC, i Marc Castells, CEO de Basetis. L’empresa patrocinadora ha volgut destacar la responsabilitat social i ètica que exerceix en tots els àmbits en els quals intervé: «La nostra voluntat de transformació social ens porta a implicar-nos en causes que vetllen pels drets, el benestar i la salut de les persones, en especial a les més desafavorides, així com el respecte i la cura del medi ambient».

La jornada Innovació per a la sostenibilitat en la indústria. Startups transformant l’economia abordarà les noves formes de produir i d’oferir serveis que estan proposant les empreses per ser més sostenibles. Amb una intencionalitat pràctica, s’exposaran exemples d’organitzacions punteres que fan possible la rendibilitat amb la sostenibilitat. Cada vegada hi ha més startups i empreses de nova creació que, conscients de l’impacte social i ambiental, contemplen totes les parts interessades (o stakeholders) i mesuren el seu èxit tenint en compte l’impacte global, no només en termes de rendibilitat.

Els valors de Basetis

Les motivacions de Basetis per col·laborar en la jornada Innovació per a la sostenibilitat en la indústria responen a la concordança de la missió i valors de l’empresa amb els principis del moviment de l’economia del bé comú: responsabilitat, transparència, confiança, equitat, solidaritat i respecte pels drets humans:

Thinking of People: Basetis situa les persones al centre de l’organització. Té una preocupació per generar ambients saludables i ajuda a créixer personalment i professionalment.

Developing Trust: La confiança és la base de les actuacions i les relacions de Basetis, tant amb clients com amb col·laboradors, posant en valor la transparència i l’autogestió.

Committing Services: Com a empresa de serveis, Basetis ven bàsicament per referència, posant èmfasi a oferir allò que el client necessita.

Pushing Social Change: L’empresa demostra amb l’exemple que una altra organització empresarial és possible i aposta per la corresponsabilitat, treballant per millorar, canviar i fer més justa la societat.

Basetis treballa amb processos transparents i democràtics en l’elecció dels representants als òrgans de govern de l’empresa. Pel que fa a la justícia i equitat, creu que les desigualtats econòmiques són negatives i impedeixen la integració social de les persones. Per aquest motiu, ha adoptat la norma del premi Nobel en Economia Jan Tinbergen: la relació entre el salari més baix i el més alt no hauria de ser mai superior a 1:7’5. L’organització segueix un model relacional i col·laboratiu: les persones s’impliquen de manera voluntària en les àrees segons les seves habilitats i interessos.

Alineament amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides

Basetis estructura la política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en cinc àmbits principals: bon govern, laboral, social, ambiental i econòmic. Posa especial interès en el treball decent i el creixement econòmic (ODS 8), la igualtat de gènere (ODS 5), la reducció de les desigualtats (ODS 10), la salut i el benestar (ODS 3), l’acció pel clima (ODS 13) i la pau, justícia i institucions sòlides (ODS 16).