Naturalea culmina el Balanç del Bé Comú

Naturalea, empresa especialitzada en el disseny i execució de sistemes per a la restauració i conservació del medi natural i la naturalització d’espais urbans, ha fet la cloenda del Balanç del Bé Comú (BBC). Els consultors de l’Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú (ACFEBC) Montse Junyent i Fernando Lorenz han fet la formació de l’equip de treball integrat per treballadors de Naturalea encarregat de realitzar el BBC de forma autònoma.

La cloenda del procés de realització del BBC s’ha celebrat el 3 de juny a la Masia can Sales que, situada al terme municipal de Terrassa, desenvolupa un projecte innovador d’agricultura regenerativa i gestió forestal sostenible basat en l’experimentació agroecològica. Tot el personal que treballa a Naturalea ha participat en la jornada, en la qual s’ha explicat com s’ha desenvolupat el procés, s’ha prioritzat les accions de millora i s’ha creat un espai de xerrada generativa sobre els temes que més interès han despertat en el grup de treball durant tot el procés. Aquesta trobada ha servit per reflexionar, valorar, proposar, aprendre i intentar millorar, alhora que per cohesionar i enfortir el potencial de l’empresa com a grup humà, a través de l’intercanvi de coneixements i experiències entre les persones de l’àrea executiva, tècnica, econòmica i administrativa.

Naturalea va néixer el 1996 amb l’objectiu de millorar la convivència amb la natura, augmentar la biodiversitat i reduir les causes i els efectes del canvi climàtic. Prioritza el benestar de les persones per damunt de l’afany d’enriquiment personal. Salut Ribera, sòcia co-fundadora de l’empresa, afirma que Naturalea manté aquests valors i esperit des de la seva creació i que tot l’equip hi està implicat. Ribera va conèixer el moviment de l’economia del bé comú el 2010 i és sòcia de l’Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú des del 2021.

El procés d’elaboració del Balanç del Bé Comú

Cap a principis de l’any 2023, el consultor de l’EBC Fernando Lorenz va fer una explicació introductòria de l’economia del bé comú a Naturalea. Davant de l’interès de l’empresa per confeccionar el balanç del bé comú, es va fer una formació al grup de persones que l’havia de realitzar. Després de 10 reunions internes, l’equip que ha elaborat el BBC l’ha remès al consultor de l’ACFEBC per a la seva revisió i, finalment, s’ha fet la cloenda del procés aquest 3 de juny.

El BBC ha posat sobre la taula la preocupació per la qualitat de les relacions entre Naturalea i els seus proveïdors, així com la idoneïtat d’escoltar i fidelitzar els propis treballadors. Entre les accions marcades com a prioritàries destaquen la necessitat d’ “obrir no conformitats quan hi hagi una evidència de falta de dignitat humana de cara als treballadors per part d’un proveïdor i compartir amb tot l’equip la discussió per arribar a un consens de com afrontar-ho”; la proposta de fer enquestes al personal amb els objectius de copsar idees interessants i de fomentar la cohesió personal i/o grupal i organitzacional; i la iniciativa d’oferir formació sobre seguretat i salut mental als treballadors.

L’Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú segueix innovant en l’acompanyament d’organitzacions en el camí del Bé Comú.