Canviant la forma en què mesurem la riquesa i el progrés

 

PER QUÈ

El Producte Interior Brut (PIB) és inadequat quan es tracta de mesurar el benestar humà i el veritable valor de les nostres accions. Existeix una infinitat d’activitats econòmiques que contribueixen al bé comú i que no es mesuren amb el PIB, com la cura dels nens o les activitats per a mantenir nets els rius, l’aire pur i la seguretat social.

 

QUÈ

Existeixen alternatives al PIB que realment ajuden a realinear els objectius de l’economia amb la satisfacció de les necessitats humanes – sense degradar els fonaments de la vida. El Producte del Bé Comú (PBC) ajusta els indicadors econòmics per mesurar els objectius de la societat. Aquests es defineixen democràticament per mitjà d’una assemblea ciutadana o convenció econòmica. La ciutadania pot presentar les seves propostes sobre les àrees més rellevants que han de mesurar-se per  aconseguir calibrar la qualitat de vida, el benestar per a tots i el bé comú. De totes aquestes propostes, diguem que les 20 principals s’inclouen en el PBC final o Índex del Bé Comú (IBC). L’IBC podria mesurar-se utilitzant punts neutrals i no en termes monetaris. El seu resultat seria comparable tant en el temps com en la ubicació.

 

PROTOTIPS

El primer municipi que ha aprovat un procés cap a un Índex del Bé Comú amb la participació dels seus ciutadans és el poble andalús de Guarromán. A Catalunya, Santa Coloma de Queralt també és des del 2021 un municipi del bé comú.

 

PER SABER-NE MÉS