Canvi climàtic

Recomanacions polítiques sobre l’article 15 “Combatre el canvi climàtic” de la proposta de Directiva de la UE sobre la diligència deguda de la sostenibilitat corporativa

A la vista de la gravetat i el curt període de temps que queda per prendre mesures per limitar l’escalfament global a 1,5 graus, és important que la Directiva de Due Diligence de Sostenibilitat Corporativa de la UE (CSDDD en anglès) no deixi ambigüitat legal sobre les obligacions corporatives pel que fa al canvi climàtic. L’objectiu d’aquest document és oferir recomanacions sobre l’article 15 “Lluita contra el canvi climàtic” de la proposta de la Comissió que manca de precisió quant als objectius i contingut dels plans de transició als quals es refereix.

La Directiva d’informes de sostenibilitat corporativa (CSRD) ja proporciona una línia de base per a la coherència. El CSDDD no hauria de quedar enrere en aquesta línia de base, perquè ambdues legislacions puguin recolzar mútuament la seva eficàcia.

Aquestes recomanacions sobre l’article 15 han d’anar acompanyades de canvis a l’article 3 de la CSDDD proposada, que garanteixin un enfocament integral de la definició d’impactes ambientals adversos. La definició no només hauria de captar l’efecte que tenen les empreses en els tres –medi ambient, clima i drets humans– sinó també com són interdependents i què implica la prevenció de danys.

La Directiva UE

La Directiva sobre la diligència deguda de les empreses en matèria de sostenibilitat de la UE té per objecte fomentar un comportament empresarial sostenible i responsable al llarg de les cadenes de subministrament mundial. Les empreses exerceixen un paper clau en la construcció d’una economia i una societat sostenibles. S’exigirà que determinin i, en el cas necessari, prevegin, escurcin o mitiguin els efectes adversos de les seves activitats en els drets humans (per exemple, treball infantil i explotació dels treballadors) i en el medi ambient (per exemple, contaminació i pèrdua de biodiversitat). Per a les empreses, aquestes noves normes aportaran seguretat jurídica i condicions de competència equitativa. Per als consumidors i els inversors, aportaran més transparència. Les noves normes de la UE impulsaran la transició ecològica i protegiran els drets humans a Europa i fora d’ella.

Llegiu el briefing complet i consulteu tots els signants (document en anglès).