L’acord permetrà a l’ACFEBC reforçar l’àrea de comunicació amb el doble objectiu de millorar la fidelització de la base social i contribuir a un coneixement social més ampli de l’Economia del Bé Comú

La Fundació Can Cet i l’Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú (ACFEBC) han signat aquest 6 de juliol un conveni de patrocini per valor de 6.000€ que permetrà dinamitzar, escalar i consolidar les activitats de comunicació i difusió que es realitzin des de qualsevol dels nodes i/o persones que formen part de l’ACFEBC. El conveni contempla el disseny i execució d’una estratègia de comunicació orientada a reforçar tres eixos: la comunicació interna de l’entitat, l’organització interna i la comunicació externa.

Signatura del conveni de patrocini entre l'ACFEBC i la Fundació Can Cet

L’acord ha estat signat per Jordi Mora, president de l’ACFEBC, i Joan Martínez, vocal del patronat de la fundació Can Cet.

La finalitat de consolidar la comunicació interna és enfortir l’entitat des de la pròpia base social, amb la creació d’un butlletí que vehiculi tota la informació d’activitats i projectes generats pels nodes. Alhora, el consens d’un discurs homogeni que posi en valor els principals punts identificatius de l’Economia del Bé Comú facilitarà la divulgació i eixamplament del moviment. A nivell organitzatiu, també es treballarà en l’anàlisi i establiment de rols i protocols per millorar l’eficiència de la gestió. A més de desenvolupar campanyes de difusió del moviment EBC, l’ACFEBC també es recolza en els propis canals de comunicació: web i xarxes socials, que es veuran reforçats gràcies al conveni.

Els presidents de l’ACFEBC, Jordi Mora, i de la Fundació Can Cet, Jorge León, han coincidit a destacar l’objectiu comú d’ambdues entitats, que prioritzen la gestió ètica i socialment responsable per davant de la consecució exclusiva del benefici econòmic. La signatura de l’acord consolida la col·laboració mútua i corrobora /reitera el compromís de Can Cet amb els postulats de l’EBC. L’Economia del Bé Comú proposa un sistema econòmic alternatiu al vigent, que fugi de la competitivitat i s’orienti al bé del conjunt de la societat, introduint variables com la cooperació, la solidaritat, la sostenibilitat, la justícia social, la participació democràtica i la transparència.

Signatura del conveni de patrocini entre l'ACFEBC i la Fundació Can Cet

El Centro Especial de Trabajo CAN CET, S.L . es va convertir el 2013 en un referent a Espanya en l’aplicació del Balanç del Bé Comú

La Fundació Can Cet té per objecte el foment del desenvolupament i el creixement de les persones en general en tots els àmbits de la seva vida ―personal, professional i espiritual― amb especial atenció als col·lectius amb discapacitat o en risc d’exclusió social, mitjançant programes, formació i projectes que permetin consolidar aquesta finalitat.

El 2013 el Centro Especial de Trabajo CAN CET ,S.L . va elaborar el Balanç del Bé Comú, que mesura l’impacte de les organitzacions des d’una perspectiva d’utilitat social. Per fer-ho, s’analitza cada grup de contacte (proveïdors, finançadors, treballadors, clients i àmbit social) tenint en compte 5 valors prioritaris: la dignitat humana, la solidaritat, la sostenibilitat ecològica, la justícia social i la participació democràtica i transparent.

 

Intervencions

Jordi Mora, president de l’ACFEBC: “Avui és un dia important per a l’associació. La signatura del conveni amb la Fundació Can Cet ens ajudarà més i millor a difondre els valors de l’Economia del Bé Comú.”

Jorge León, president de la Fundació Can Cet: “Des de la Fundació Can Cet estem molt contents de donar suport a un projecte i un moviment com és l’Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú i desitgem que aquest projecte pugui beneficiar al màxim nombre possible de persones, d’organitzacions i d’entitats.”

 

Joan Martínez, vocal del patronat de la Fundació Can Cet: “Des de la Fundació Can Cet comencem el nostre camí donant suport a iniciatives alineades amb el nostre propòsit. Aquesta associació és la primera a la qual donem suport, com a Fundació, i esperem que sigui per molts anys”.