Per una indústria sostenible

La indústria és un pilar fonamental en la generació de riquesa que està recuperant rellevància i ara és més important que mai, que també sigui sostenible des del punt de vista mediambiental i social.

Una anàlisi de dades del Banc Mundial revela un canvi de tendència a la baixa en la contribució al valor afegit als serveis, i un lleu repunt a la indústria, amb valors que no es veien des del 2009 (vegeu gràfiques). Aquest canvi podria assenyalar la fi de la continua servitització a les societats avançades i l’evidència de la falsa terciarització de les economies, ja que una gran part de la producció es va traslladar a Àsia i ara sembla que s’està relocalitzant.

Canvis i reptes de l’entorn actual que impulsen la indústria a Europa

La pandèmia mundial ha revelat la fràgil dependència de la indústria de llunyans centres de producció, principalment a Àsia. Les interrupcions a la cadena de subministrament i la dificultat per accedir a matèries primeres i components han posat de manifest la necessitat d’una producció més localitzada i resilient.

A més, el bloqueig del Canal de Suez va evidenciar la fragilitat de la cadena de subministrament global. Aquesta situació ha generat retards i costos significatius per a les empreses, subratllant la importància de diversificar els centres de producció i enfortir els sistemes logístics.

Així mateix, els canvis geopolítics actuals semblen marcar la fi de la globalització tal com la coneixíem. Les tensions comercials entre països i les polítiques proteccionistes estan generant un replantejament de les estratègies de producció i distribució. La indústria s’ha d’adaptar a aquest nou panorama, explorant oportunitats a mercats locals i regionals.

A més, l‘impacte de la tecnologia transforma l’ocupació laboral en sectors que solien ser els grans generadors d’ocupació. Així, la Robotics Process Automation ha impactat en els serveis permetent economies d’escala prèviament inabastables. La mecanització i l’automatització han transformat l’agricultura i la ramaderia, que ara només semblen rendibles si funcionen en grans produccions, relegant encara més el paper econòmic i la sostenibilitat. I finalment, la intel·ligència artificial està tenint un gran impacte tant als serveis com a la indústria.

Per una indústria sostenible

Davant aquests desafiaments, és crucial que la indústria sigui rendible i que generi riquesa a la ubicació on es relocalitza, ja que és un motor del teixit productiu i de serveis, que crea ocupació directa i indirecta. I avui dia és més important que mai que ho faci en condicions dignes i justes, garantint la sostenibilitat social.

A més, la indústria ha de ser respectuosa amb el medi ambient i generar un impacte positiu al seu entorn ecològic. L’adopció de pràctiques sostenibles, com la reducció d’emissions i l’ús eficient dels recursos i les energies renovables, és essencial per aconseguir una indústria sostenible en tots els aspectes.

Afortunadament, hi ha nombrosos exemples d’indústries que s’orienten al bé comú. Empreses compromeses amb la sostenibilitat mediambiental i social estan liderant el camí cap a una indústria més responsable i sostenible. Cal fomentar la col·laboració entre els diferents actors, incloent-hi empreses, governs i societat civil, per impulsar un canvi cap a una indústria veritablement sostenible que contribueixi al desenvolupament econòmic i al benestar de tots.

José Carlos Ramos, PhD. 2023