Presentació del BBC a El Bruc. 17 de juliol 2022

El Balanç del Bé Comú d’El Bruc destaca que l’equip de govern prioritza la preservació del valor de la solidaritat entre la ciutadania i l’entorn del municipi

El municipi d’El Bruc, amb una població de 2.200 habitants i situada a la comarca de l’Anoia, als peus de la muntanya de Montserrat, s’ha sumat recentment als municipis que volen desenvolupar el seu programa de govern tot seguint els valors universals impulsats a través de l’Economia del Bé Comú: la Dignitat Humana, la Solidaritat, la Justícia Social, el respecte pel medi ambient i la transparència i democràcia.

L’alcaldessa d’El Bruc, Bàrbara Ortuño, ho va veure clar durant la presentació del Balanç del Bé Comú (BBC) del municipi de Santa Coloma de Queralt el novembre del 2021. Percebent els avenços assolits per Ramon Mullerat i el seu equip de govern en bé de la localitat colomina, va fer el pas endavant i va sol·licitar a l’Associació Catalana pel Foment de l’Economia del Bé Comú (ACFEBC) poder esdevenir el segon municipi de Catalunya en implantar els valors de l’EBC a la localitat que governa.

Durant el primer semestre de 2022, i en el marc del curs de facilitadors de municipis impulsat per l’Associació Valenciana de l’EBC, un equip de facilitadors encapçalats per Marc Torras, component de l’Associació EBC de Terrassa, ha estat analitzant l’activitat desenvolupada per l’equip de govern d’El Bruc durant l’exercici 2021, per tal de poder obtenir el Balanç del Bé Comú d’aquest municipi. Un informe exhaustiu que reflecteix de quina manera es gestiona aquesta localitat sota els paràmetres de l’EBC, i obtenint un Pla de treball amb propostes de millora per al municipi.

El 13 de juliol de 2022 es va presentar el resultat d’aquest exercici a l’alcaldessa, posant de manifest que s’inicia un procés d’aprenentatge que augmentarà, tant per a l’equip de govern com per a la seva ciutadania, la motivació per evolucionar envers el Bé Comú.

Val la pena destacar que dels grups d’interès amb els que interactua l’ajuntament (proveïdors, entitats financeres, treballadors, ciutadania i entorn municipal), els que demostren ser claus per al municipi són els de la ciutadania i l’entorn municipal, factors en els que s’ha obtingut una valoració més alta. Així mateix, dels cinc valors universals impulsats per l’EBC, el de la Solidaritat ha resultat ser el més destacat.

Així doncs, i amb una mirada EBC, ens trobem davant d’un municipi que, a través del seu equip de govern, ha posat el seu focus prioritari a preservar el valor de la solidaritat entre els seus ciutadans i el seu entorn. Aquesta situació identificada a través de l’informe del BBC, pren consistència quan Bàrbara Ortuño ens esmenta les eines clau de què s’ha dotat el municipi:

  • Pla local de Salut 2022 – 2025
  • Certificació Biosphere (com a destí turístic sostenible)
  • Balanç del Bé Comú de l’EBC, esdevenint el 2n municipi de Catalunya que aposta per aquest model econòmic.

L’alcaldessa vol, d’aquesta manera, dotar el municipi d’uns instruments que garanteixin el benestar de la seva població i del seu entorn natural. Uns instruments que, atenent a allò que vol garantir el consistori, esdevenen pilars clau que de ben segur es mantindran en el temps amb independència del color polític que governi en cada moment el municipi.