360°//Good Economy Forum

Els dies 24 i 25 d’octubre tindrà lloc el FÒRUM 360°//BONA ECONOMIA a Salzburg, Àustria. Aquest esdeveniment presencial reuneix empreses, municipis i altres grups i persones interessades en la sostenibilitat holística d’arreu d’Àustria. Els actors i les comunitats informen de com es viu i es practica l’EBC i l’impacte positiu que comporta.

Preparats per als futurs reptes

La resiliència, ser un empresari atractiu i mantenir bones relacions entre els actors de la cadena de producte o servei seran factors d’èxit decisius en el context econòmic del futur. El fòrum ofereix una plataforma acollidora per a empreses centrades en el bé comú per intercanviar idees i compartir experiències.

Tres-cents seixanta graus

Des del 2011, l’EBC s’ha compromès amb un enfocament holístic i basat en valors per fer negocis i fomentar la cultura corporativa. A més de la sostenibilitat ecològica, també ens centrem en els aspectes socials, fomentem la codecisió i la transparència dins del moviment i les empreses adherides, així com amb els contactes externs. El fòrum permet aprofundir en aquesta visió de 360° amb organitzacions afins.

Visió de futur tangible

El 360°//GOOD ECONOMY FORUM està acollit per la nova xarxa d’empreses d’EBC a Àustria i ofereix una àmplia oportunitat d’intercanviar i connectar-se. El programa ofereix una àmplia gamma de presentacions, sessions i tallers inspiradors per explorar aspectes individuals del bé comú i aprendre de les bones pràctiques dels altres.

Per obtenir més informació, visiteu el lloc web oficial o obteniu més informació sobre la xarxa d’empresa a Àustria (ambdós en alemany).