Un sistema econòmic només pot ser socialment just i sostenible des del punt de vista mediambiental si té estructures integrades per prevenir danys i incentivar el comportament responsable. Per a impulsar un canvi real del sistema, es necessiten eines i enfocaments completament nous de sostenibilitat, no sols en empreses, sinó també en els bancs, ciutats i regions, escoles i altres organitzacions.

La nostra nova publicació (en anglès) mostra amb 10 prototips internacionals com es poden canviar les coses a diferents nivells.