La Universitat Oberta de Catalunya i l’Associació Catalana pel Foment de l’Economia del Bé Comú (ACFEBC) han signat un conveni marc de col·laboració per potenciar el coneixement i pràctica de l’EBC a les activitats de la Universitat.

Tal com ja va fer anteriorment la Universitat de Barcelona, la Universitat online més gran del món, la UOC, s’afegeix i passa a formar part de les moltes universitats i escoles que volen integrar l’EBC als seus programes i activitats de recerca i transferència.

La signatura, feta pel Rector Magnífic de la UOC, Josep A. Planell, i el president de la ACFEBC, Jordi Mora, marca l’inici d’un llarg camí que s’anirà detallant a mida que la comissió de treball, integrada per membres d’ambdues dues institucions, dissenyi un pla d’activitats. De moment ja estan previstes diferents idees:

  • Fer seminaris per als professors de la universitat, perquè coneguin aquesta aproximació de l’economia que l’apropa a la societat i la fa seva. Es facilitaran continguts, referències i experiències per tal d’ajudar la comunitat acadèmica a difondre-la entre l’alumnat.
  • Explicar l’EBC als estudiants d’últims cursos de Grau i de Masters, perquè s’animin a orientar els seus TFGs i TFMs cap a la matèria, tant pel que fa al desenvolupant de projectes de recerca com de projectes aplicats, per exemple fent balanços del bé comú (BBC) a empreses.
  • Promoure debats oberts i iniciatives d’investigació al voltant d’economies alternatives que l’EBC integra, com ara: triple balanç, economia circular, economia del donut, objectius de desenvolupament sostenibles (ODS), economia social i solidària, moneda social, capitalisme conscient, economia cooperativista, etc.
  • Involucrar la UOC en activitats de reflexió i difusió com ara les jornades de 2023 que organitza l’ACFEBC, “Per una indústria catalana sostenible”.
  • Involucració en el 3er Congrés internacional científic de l’EBC (III ECG Congress) que tindrà lloc al 2024.
  • També està sobre la taula la possibilitat que la pròpia UOC façi el BBC, per mesurar el seu alineament amb la sostenibilitat medioambiental i social.

José Carlos Ramos, responsable del Node de Coneixement, Educació, Ciència i Investigació de l’ACEBC, és també professor lector a la UOC. Ell serà qui coordini l’equip de treball integrat per persones de totes dues institucions.