TRANSFORMANT L'ECONOMIA

per les persones i el planeta

EBC Catalunya2021-09-27T14:31:15+00:00

NOTÍCIES

ELS VALORS DE L’EBC

Dignitat humana

Tot ésser humà és valuós, únic i digne de protecció, independentment de l’ètnia, el gènere, l’edat, la religió, la llengua, l’origen nacional o social. Els humans i tots els éssers vius tenen dret a existir i tenen dret a ser tractats respectuosament, amb reconeixement i atenció

Solidaritat i justícia social

Són valors estretament relacionats, basats en un fonament comú d’empatia, estima, compassió i igualtat d’oportunitats. Ambdós cerquen reduir la injustícia, compartir la responsabilitat i aconseguir un equilibri més igualitari a la societat.

Sostenibilitat mediambiental

La salut del nostre planeta és crucial per a tots els éssers vius. És fonamental que tots abordem la crisi climàtica. L’ECG ajuda les persones, empreses, municipis i organitzacions a contribuir al desenvolupament sostenible i satisfer les necessitats del present, sense comprometre la capacitat de les generacions futures de viure una bona vida.

Transparència i Codeterminació

La codeterminació fomenta la participació de totes les parts interessades en la presa de decisions: els empleats, els proveïdors i els socis comercials poden participar en diferents nivells, des del poder de veto fins a la presa de decisions col·lectives i consensuades. La transparència implica la divulgació de tota la informació rellevant a tots els participants en el procés de presa de decisions.

PER A QUI ES L’EBC

ON TROBAR-NOS

PARTICIPA

Go to Top