Contactes per Catalunya:

catalunya@ecogood.org

per Girona: ebcgirona@gmail.com 

per Terrassa: ebcterrassa@gmail.com