El éxito económico de la empresa ya no se mide por indicadores monetarios, sino por su aportación al bien común. El Balance del bien común es la forma más directa y vinculante de demostrar cómo una empresa , sea de propiedad privada o pública, sirve al bienestar general.”

– Christian Felber

ORGANITZACIONS PATROCINADORES

Fundació Can Cet

FUNDACIÓ CAN CET

METODOLOGIA INNOVADORA I CASOS D’ÈXIT

L’elaboració del Balanç del Bé Comú comença per l’anàlisi de les evidències i indicadors que l’organització ja té, i que permeten demostrar la seva contribució al bé comú. A partir d’aquí s’obre un espai de reflexió sobre els punts forts i àrees de millora i l’autoavaluació per a cada un dels aspectes que relacionen els quatre valors fonamentals amb els diferents grups d’interès. Per últim, es defineixen accions concretes d´actuació per avançar en el rang d’assoliment i per tant en la contribució al bé comú.

Aquest procés d`elaboració i reflexió és més ric i transformador si es fa de manera participativa, ja sigui dins de l’organització, amb persones de diferents àmbits i nivells de responsabilitat, com si es fa alhora amb altres organitzacions amb característiques similars.

Des de l’associació proposem un procés participatiu basat en tallers en els quals es comparteix l’anàlisi per cada grup d’interès i es treballen els valors de l’EBC i la presa de consciència sobre la necessitat de canvi transformador a nivell individual i, per tant, a nivell organitzatiu.

L’experiència ens demostra que el procés d’elaboració del balanç fet d’aquesta manera facilita que es creïn vincles i compromís i, en conseqüència, prepara a l’organització per afrontar el canvi de manera més transformadora i real. Es tracta de fer el pas des de dir que volem canviar a sentir que volem canviar i aquesta és la clau que ens fa actuar.

PROJECTE BARCELONA TERRITORI DEL BÉ COMÚ

Gràcies al suport de Barcelona Activa, en els exercicis 18-19 i 19-20 hem desenvolupat el projecte Barcelona, territori del Bé Comú.

L’any 18-19 vam acompanyar a 10 empreses del districte d’Horta-Guinardó en l’elaboració del seu Balanç del Bé Comú.

L’any 19-20, 5 empreses del districte de Sants-Montjuïc (Barri La Marina) van fer el Balanç del Bé Comú amb l’acompanyament de consultors de l’Associació.

En els dos casos ens han aportat experiència molt enriquidora per a l’Associació i per a les empreses participants.

PROJECTE SANTS – MONTJUÏC

L’any 2019 vàrem tenir una experiència molt positiva en el districte Horta – Guinardó. Gràcies al suport de Barcelona Activa, 10 empreses d’aquest districte varen poder fer el Balanç del Bé Comú amb l’ajuda dels nostres consultors. El resultat va ser valorat molt positivament per tots els participants i és per això que en 2020 aquesta experiència es va replicar, encara que en un format més reduït al districte de Sants – Montjuïc.

EMPRESES PARTICIPANTS

El Grupo EULEN, empresa familiar amb capital 100 % espanyol, és un referent a nivell global y líder nacional en la prestació de serveis generals a empreses, institucions i administracions públiques.

L’estratègia del Grupo EULEN es fonamenta en la sostenibilitat econòmica de les seves empreses, l’estabilitat i diversitat en l’ocupació, l’ús sostenible dels recursos i la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Sertram Complex Tecnològic és l’únic edifici d’Espanya, i un dels pocs d’Europa que té un punt neutre d’interconnexió i alhora pots instal·lar la teva empresa en una de les nostres oficines, i formar part d’un ecosistema empresarial únic que concentra principalment però no exclusiva, empreses del sector de les Telecomunicacions, el Transport i la Logística; amb l’objectiu de fomentar un entorn col·laboratiu per recolzar el desenvolupament de les empreses instal·lades en les nostres instal·lacions.

La Fundació DAU és una organització socialment responsable, dedicada a millorar la qualitat de vida y l’autonomia de las persones amb problemes de salut mental a través de la incorporació a un treball de qualitat y dignament remunerat. El projecte de la Fundació DAU neix el 1992 amb una clara voluntat transformadora i el repte de garantir la igualtat d’oportunitats en el treball per a les persones amb problemes de salut mental.

Som una empresa que fa més d’un segle que ofereix servei d’habitatge de lloguer a la ciutat de Barcelona.

Estudiem i promovem el model de l’Economia del Bé Comú (EBC) i la seva aplicabilitat al nostre sector.

Abacus cooperativa és una entitat integrada inicialment pels seus consumidors que, des del 1986, incorpora també els seus treballadors com a socis. La comunitat ciutadana d’Abacus està formada per prop de 900.000 socis i sòcies de consum i més de 500 socis i sòcies de treball, amb la voluntat de transformar l’experiència i el consum cultural, educatiu i de lleure de manera col·laborativa, responsable i sostenible. La cooperativa és un referent de confiança que busca l’equilibri entre l’impacte econòmic i el social de la seva activitat, apostant per la gestió amb equitat, participació i sostenibilitat.

EL QUE DIUEN LES EMPRESES

Les empreses diuen del procés d’elaboració del Balanç:

  • Les Càpsules em van ajudar a entendre la importància que tenen els valors de l’EBC.
  • Considero que el desenvolupament de les Càpsules va ser fet atenent les disponibilitats individuals i de l’empresa.

  • Considero que un balanç personalitzat facilitarà el procés de realització del Balanç del Bé Comú.

  • Em va ajudar a comprendre que hi ha un sentit d’urgència per al canvi.

  • Vaig poder comprendre que pensar tan sols racionalment no em porta a l’acció transformadora.

  • Entenc que realitzar el Balanç del Bé Comú ajuda la meva organització a incorporar els ODS

  • Considero que les etapes de desenvolupament personal i presa de consciència em van permetre preparar-me millor per a una nova mirada al canvi que proposa el Balanç del Bé Comú.

EXPERIÈNCIES POSITIVES EN UN ANY PLE DE REPTES

L’any 2020 ens va agafar en ple procés d’acompanyament del projecte Sants-Montjuïc.

Per a poder seguir amb el desenvolupament del projecte, vam adaptar la metodologia al format online i a les dificultats de seguiment per part de les empreses que s’enfrontaven a nous reptes, com el teletreball, i a una complexitat que ens exigia a tots augmentar la nostra eficiència i adaptar-nos a la situació de canvi constant.

Per això, vam desenvolupar 5 càpsules online sobre en les quals abordàvem la necessitat de canvi i com preparar-nos, i també establíem prioritats en els temes a tractar alhora de fer el balanç.

Les crisis són un perill i també una oportunitat. En aquest cas per a nosaltres va ser una oportunitat per millorar la metodologia!